Ochrana osobních údajů

led, 31 2024

Ochrana osobních údajů a GDPR

Vážíme si důvěry našich pacientů a návštěvníků naší webové stránky ordinace-seifertova.cz a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nabízíme vysoce kvalitní zdravotní péči a zároveň zaručujeme, že osobní údaje našich pacientů jsou zpracovávány s maximální možnou péčí a bezpečností. Naše postupy ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby respektovaly soukromí našich pacientů a zároveň umožňovaly poskytování nejlepší možné péče. Jsme si vědomi významu ochrany zdravotních a osobních údajů, a proto jsme přijali všechna nezbytná opatření k zajištění jejich bezpečnosti, včetně fyzických, technických a organizačních opatření.

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje pacientů výhradně za účelem poskytování zdravotní péče, včetně diagnostiky, léčby a prevence dětských nemocí. Osobní údaje můžeme také zpracovávat pro účely administrativní, včetně záznamů o návštěvách, fakturaci a komunikaci s pacienty. Zavazujeme se k tomu, že žádné osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami bez výslovného souhlasu pacientů nebo jejich zákonných zástupců, kromě případů, kdy nám to vyžadují zákonné povinnosti. Naši pracovníci jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany osobních údajů a mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech osobních a zdravotních údajích, s nimiž přicházejí do styku.

Práva subjektů údajů

Pacienti mají právo být informováni o zpracování jejich osobních údajů, právo na přístup k jejich osobním údajům, právo požadovat jejich opravu či výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování. V případě jakýchkoliv otázek nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů se prosím obraťte na někoho z našeho týmu nebo přímo na vlastníka webu Radovana Novotného na e-mailovou adresu [email protected].

Kontaktní informace

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Můžete tak učinit prostřednictvím následujících kontaktů:

  • Radovan Novotný
  • Palackého 1258/30, 779 00 Olomouc, Česká republika
  • E-mail: [email protected]