Ochrana soukromí

led, 31 2024

Úvod

Ochrana soukromí a osobních údajů je pro nás na pediatrii na Seifertově klíčovou prioritou. Zavázali jsme se chránit soukromí našich pacientů a jejich rodin a zajistit, že všechny osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, bezpečně a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Tento dokument Ochrany soukromí poskytuje podrobné informace o tom, jak sbíráme, uchováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše pediatrie se řídí zásadami ochrany osobních údajů, které zajišťují, že všechny sběrané a zpracovávané osobní údaje jsou: získávány za účelem poskytování zdravotnických služeb a jejich zlepšení, zpracovány zákonně, spravedlivě a transparentně, přesné a aktuální, uchovávány v bezpečí a chráněny před neoprávněným nebo nelegálním zpracováním, ztrátou, poškozením nebo destrukcí.

Sběr a použití osobních údajů

Osobní údaje našich pacientů jsou sbírány za účelem poskytování pediatrických služeb, včetně diagnostiky, léčby a poradenství. Tyto údaje zahrnují, ale neomezují se na jméno, datum narození, kontaktní informace a zdravotní informace související s péčí o pacienta. Jsme oprávněni sbírat a používat tyto údaje v souladu s explicitním souhlasem poskytnutým pacientem nebo jeho zákonným zástupcem.

Uchovávání a ochrana údajů

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v bezpečných elektronických a fyzických systémech a jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Používáme odpovídající technické a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů proti neoprávněnému přístupu, nelegálnímu zpracování, ztrátě, poškození nebo destrukci. Naše politika uchovávání údajů zajišťuje, že osobní údaje nejsou uchovávány déle, než je nezbytně nutné k účelům, pro které byly shromážděny.

Práva subjektů údajů

Podle platné legislativy máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování vašich údajů. Máte také právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. K poskytnutí těchto služeb a dodržení vašich práv budeme možná vyžadovat dodatečné ověření vaší identity.

Kontaktní údaje vlastníka webu

Jméno vlastníka: Radovan Novotný
Adresa: Palackého 1258/30, 779 00 Olomouc, Česká republika
Email: [email protected]